home >
 
 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu

Celem pracy naszej Poradni jest niesienie pomocy w tych wszystkich oddziaływaniach, które wiążą się z rozwojem; wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.

 

Pomoc ta udzielana jest nie tylko bezpośrednio dzieciom i młodzieży ale bardzo często rodzicom i opiekunom, którzy na co dzień spotykają się z różnymi trudnościami i problemami, nie zawsze radząc sobie skutecznie z pojawiającymi się nowymi sytuacjami zdrowotnymi, wychowawczymi i edukacyjnymi swoich dzieci.

 

Pomoc nasza i konsultacje udzielane są również nauczycielom i wychowawcom i wszystkim innym osobom i instytucjom, które uczestniczą w procesie edukacji i wychowania.

 

 
 
 
Projekt i wykonanie: inti.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna · 33-340 Stary Sącz · ul.Partyzantów 15 tel/fax (018) 446 13 60 · poradnia.starysacz.pl

© Copyright by Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu